post by Nils Samuelsson | | Closed

Typer av flygplan

Flygplan finns i flera olika varianter. De flesta av dagens plan är så kallade monoplan – plan med ett par vingar. Dessa har varit dominerande ända sedan 1930-talet. Plan med två par vingar kallas biplan eller ”dubbeldäckare” och var vanliga under flygplanets allra första utvecklingstid. Bland annat var det första fungerande planet – bröderna Wrights plan Flyer – ett biplan.

En känd variant är annars Tiger Moth från 1931. Flygplan med tre par vingar är ännu ovanligare genom historien men existerar och kallas triplan. Dit hörde bland annat Fokker Dr.I som flögs av tyskarna under andra världskriget.

Man kan även skilja plan åt efter deras drivsätt. Propellerflygplan drivs således av minst en propeller (vanligen en eller fyra men upp till tolv har förekommit). Dessa användes bland annat under de första ensamflygningarna över Engelska kanalen och Atlanten (som bekant genomfördes av svenskättlingen Charles Lindbergh). I dag är de allra flesta planen jetplan: det vill säga plan som drivs av minst en jetmotor. Det gäller så väl passagerarplan som till exempel stridsflygplan. Just detta – själva användningsområdet som planen är tillverkade för – är ett annat sätt som man kan kategorisera flygplan efter.

Jetplanen dök hur som helst upp i passagerartrafik under 50-talet och revolutionerade då flygningens potential. De är betydligt snabbare än sina föregångare med möjlighet att nå upp till Mach 3. Man kan även dela in jetplanen efter berömda tillverkare och Boeing och Airbus är de mest berömda. Ett sista sätt att kategorisera flygplan är pilotstyrda och förarlösa. De förarlösa kallar för drönare och styrs på distans och används för krig och spaning. Men det finns även andra potentiella användningsområden så som besprutning och vattning av fält.