post by Nils Samuelsson | | Closed

Flyga med motorflygplan

Om man frågar ett barn vad de ska bli när de blir stora kommer nog en hel del, framför allt pojkar, svara att de vill bli pilot. Att få sitta i cockpit och styra ett stort jetplan som väger flera hundra ton och samtidigt flyga fram i luften i nästan 1000 kilometer i timmen är nog en dröm hos många. Att utbilda sig till trafikflygpilot kräver både tester och flera års omfattande utbildning samt ett antal år i tjänst som andrepilot. Dock är det inte alltför komplicerat att skaffa sig flygcertifikat för mindre flygplan även om det kräver en del.

FlygplanVill man bara flyga på hobbynivå är det privatflygarcertifikat som gäller. I Sverige utfärdas certifikat för privatflyg av Transportstyrelsen. Som innehavare privatflygcertifikat, eller PPL som det också kallas, får man även flyga med passagerare, dock inte i kommersiellt syfte, det vill säga man får inte ta betalt.

Kostnaden för att ta flygcertifikat ligger på drygt 100 000 kr. Innan man får genomföra ett flygprov eller uppflygning krävs minst 45 timmars flygtid, varav 10 timmar övervakad ensamflygning samt minst 25 timmar tillsammans med en flyglärare. Utöver det krävs även att man är godkänd på en teoretisk examination.

När man väl klarat av uppflygning och erhållit sitt flygcertifikat krävs det att man för att få behålla certifikatet vartannat år genomför en kontrollflygning med en flyglärare. Har man flugit mindre än 12 timmar under senaste året görs kontrollflygningen tillsammans med en kontrollant från Transportstyrelsen. Kontrollflygningen har ersatt tidigare krav på ett visst antal flygtimmar per år.

Att köpa ett eget flygplan kostar allt ifrån 50 000 kronor och uppåt. Dock erbjuder i princip alla flygklubbar sina medlemmar att hyra flygplan. En timme kostar oftast någonstans mellan 500 och 1500 kronor beroende på storlek och modell.